در حال بارگیری ...

سایه باقریان

خانه اساتید جزئیات اساتید
سایه باقریان

سایه باقریاناستاد زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد حسابداری
دارنده مدرک بین المللی زبان ایلتس
دارنده مدرک تربیت مدرس زبان 
TTC(teacher training certificate) 
۳ سال سابقه تدریس دانشگاه غیرانتفاعی صالحان قایمشهر‌
۸ سال سابقه مدیریتی دانشگاه صالحان