در حال بارگیری ...

مهدی نباتیان

خانه اساتید جزئیات اساتید
مهدی نباتیان

مهدی نباتیاناستاد زبان انگلیسی

فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی

سوپروایزر زبان انگلیسی دبستان پسرنابغه

همکاری با آژانس مسافرتی افق پرواز به عنوان مترجم همزمان

سابقه تدریس در آموزشگاه آکسفورد به مدت 3 سال

سابقه تدریس در آموزشگاه راه دانشگاه به مدت 10 سال

تدریس در مجتمع فنی آموزشی دیباگران به مدت 10 سال

سابقه تدریس در دبستان دیباگران به مدت 8 سال

مدرس دوره های زبان کارکنان دولت

مدرس موسسه ی موج مثبت

مدرس موسسه ی آموزشی سرای دانش