در حال بارگیری ...

محدثه قنبری

خانه اساتید جزئیات اساتید
محدثه قنبری

محدثه قنبریاستاد زبان انگلیسی


فارق التحصیل ILI
دانشجوی کارشناسی آموزش زبان خارجه
مشاور تدریس کودکان
مدیر آموزشگاه زبان انگلیسی کِلاوِر
سابقه یک سال تدریس در مدرسه هوشمند دخترانه پیشتازان
سابقه 2 سال تدریس در مدرسه هوشمند پسرانه دیباگران
مدرس مجتمع فنی دیباگران به مدت 4 سال
مدرس موسسه رشد دانش به مدت 3 سال
سابقه تدریس در موسسه زبان آکسفورد به مدت 5 سال