در حال بارگیری ...

الهام رستمی

خانه اساتید جزئیات اساتید
الهام رستمی

الهام رستمیاستاد زبان انگلیسی

فارق التحصیل آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد)
سابقه تدریس در مرکز آموزشی صدف
سابقه تدریس در مدرسه دخترانه پیشتازان کامپیوتر ایران 
سابقه تدریس در مدرسه دیباگران
سابقه تدریس در مجتمع فنی  دیباگران