در حال بارگیری ...

سامان نوروزی

خانه اساتید جزئیات اساتید
سامان نوروزی

سامان نوروزیاستاد هفت مهارت

مدرس هفت مهارت کامپیوتر

مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

مدرس دوره های ضمن خدمت صندوق قرض الحسنه 

تدریس در جهاد دانشگاهی بابل