در حال بارگیری ...

سامان نوروزی

خانه اساتید جزئیات اساتید
سامان نوروزی

سامان نوروزیاستاد مهارت های هفتگانه

مدرس هفت مهارت کامپیوتر

مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

مدرس دوره های ضمن خدمت صندوق قرض الحسنه 

تدریس در جهاد دانشگاهی بابل