در حال بارگیری ...

احد نباتی

خانه اساتید جزئیات اساتید
احد نباتی

احد نباتیاستاد معماری

ارشد مهندسی معماری 
مدرس دانشگاه و مجتمع فنی دیباگران دارای پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان مازندان 
از موسسین  دفتر معمارک رُک ساری