در حال بارگیری ...

فناوری اطلاعات دریچه امید به آینده

خانه خدمات جزئیات خدمات

فناوری اطلاعات دریچه امید به آینده

با ظهور انقلاب فناوری و گذر از عصر صنعتی، امروزه فناوری اطلاعات در همه زمینه‌ها کاربرد داشته و عرصه‌های نوینی از دانش و مهارت ایجاد کرده است 

که این خود باعث ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده‌ای در تمام صنایع شده است.
این حوزه چرخش مالی بسیار زیادی را در جهان ایجاد کرده و به همین دلیل مشاغل مرتبط به آن جز رشته‌های پرطرفدار در بین گروه‌های شغلی به ‌حساب می‌آیند.
این روند در کشور ما هم وجود داشته و میانگین حقوق متخصصان حوزه‌های امنیت، برنامه نویسی، شبکه و سایر حوزه‌های تخصصی فناوری اطلاعات بسیار چشمگیر بوده و گاها تا چند برابر حقوق سایر حوزه‌ها هم می‌رسد