'فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT'

فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

هفت مهارت کامپیوتر ICDL
3,900,000 تومان

هفت مهارت کامپیوتر ICDL

مدت زمان دوره : 130 ساعت

هفت مهارت کامپیوتر ICDL

بیشتر بخوانید
آموزش Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)
9,200,000 تومان

آموزش Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

مدت زمان دوره : 80 ساعت

آموزش Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

بیشتر بخوانید
android pack
4,500,000 تومان

android pack

مدت زمان دوره : 70 ساعت

Wordpress
1,200,000 تومان

Wordpress

مدت زمان دوره : 60 ساعت

+NETWORK
1,800,000 تومان

+NETWORK

مدت زمان دوره : 30 ساعت

HTML&CSS&Java
5,500,000 تومان

HTML&CSS&Java

مدت زمان دوره : 35 ساعت