'کودکان و نوجوانان'

کودکان و نوجوانان

بازی سازی
0 تومان

بازی سازی

مدت زمان دوره : 8 ساعت

بازی سازی

بیشتر بخوانید
Programming with Scratch
700,000 تومان

Programming with Scratch

مدت زمان دوره : 20 ساعت

Programming with Scratch

بیشتر بخوانید
فن بیان و سخنوری
500,000 تومان

فن بیان و سخنوری

مدت زمان دوره : 15 ساعت

فن بیان و سخنوری

بیشتر بخوانید