در حال بارگیری ...

برگزاری دوره آموزشی مناسب سازی ساختمان ها و معابرعمومی برای افراد کم توان

خانه مطالب گروه اصلی جزئیات مطلب

برگزاری دوره آموزشی مناسب سازی ساختمان ها و معابرعمومی برای افراد کم توان

برگزاری دوره آموزشی مناسب سازی ساختمان ها و معابرعمومی برای افراد کم توان

 روابط عمومی دیباگران:برگزاری دوره آموزشی شهرداران استان مازندران با محوریت مناسب سازی ساختمان ها و معابر عمومی برای افراد کم توان

مدرس دوره جناب آقای دکتر گوهردهی مدیر کل محترم بهزیستی استان مازندران

درج نظر