در حال بارگیری ...

امین گزیان

خانه اساتید جزئیات اساتید
امین گزیان

امین گزیاناستاد زبان انگلیسی

1 سال سابقه تدریس در دیباگران

2 سال سابقه تدرس در دبیرستان دخترانه زینبیه کیاسر

1 سال تدریس در مدرسه راهنمایی پسرانه شهید مطهری

لیسانس اموزش زبان انگلیسی از دانشگاه فرهنگیان قزوین

ارشد اموزش زبان انگلیسی در دانشگاه مازندران بابلسر