در حال بارگیری ...

علوم مالی و مدیریت

دیباگران پیشرودر آموزش

بیشتر
آموزش کاربردی وتخصصی نرم افزار هلو
0 تومان

آموزش کاربردی وتخصصی نرم افزار هلو

آموزش کاربردی وتخصصی نرم افزار هلو

نام استاد: آقای مدانلو

بیشتر بخوانید
ترفند های اکسل در حسابداری
0 تومان

ترفند های اکسل در حسابداری

مدت زمان دوره : 25 ساعت

ترفند های اکسل در حسابداری

نام استاد: خانم یزدانی

بیشتر بخوانید
مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس
0 تومان

مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس

مدت زمان دوره : 21 ساعت

مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس

نام استاد: خانم یزدانی

بیشتر بخوانید
آموزش SQL Server
0 تومان

آموزش SQL Server

آموزش SQL Server

نام استاد: میثم ابراهیمی

بیشتر بخوانید
آموزش +Network
0 تومان

آموزش +Network

مدت زمان دوره : 30 ساعت

آموزش +Network

نام استاد: اویس جعفرزاده

بیشتر بخوانید
آموزش برنامه نویسی به زبان++C
0 تومان

آموزش برنامه نویسی به زبان++C

مدت زمان دوره : 60 ساعت

آموزش برنامه نویسی به زبان++C

نام استاد: آقای محمد زاده

بیشتر بخوانید
آموزش برنامه نویسی اندروید
0 تومان

آموزش برنامه نویسی اندروید

مدت زمان دوره : 70 ساعت

آموزش برنامه نویسی اندروید

نام استاد : آقای محمد زاده

بیشتر بخوانید
آموزش تایپ و تندزنی
0 تومان

آموزش تایپ و تندزنی

مدت زمان دوره : 15 ساعت

آموزش تایپ و تندزنی

بیشتر بخوانید
آموزش بازی سازی با نرم افزار unity
0 تومان

آموزش بازی سازی با نرم افزار unity

مدت زمان دوره : 120 ساعت

آموزش بازی سازی با نرم افزار unity

بیشتر بخوانید
طراحی تاسیسات میکانیکی ساختمان
0 تومان

طراحی تاسیسات میکانیکی ساختمان

مدت زمان دوره : 36 ساعت

طراحی تاسیسات میکانیکی ساختمان

بیشتر بخوانید