در حال بارگیری ...

سجاد رویین

خانه اساتید جزئیات اساتید
سجاد رویین

سجاد روییناستاد زبان انگلیسی

سابقه تدریس در اموزشگاه های سیمین و اکسفورد

سابقه 3 سال تدریس در اموزشگاه دیباگران

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی

فوق لیسانس اموزش زبان انگلیسی

مترجم همزمان شرکت هواپیمایی ماهان در مشهد

سابقه تدریس در مدرسه بصیر و دیباگران