در حال بارگیری ...

معصومه کار دوست

خانه اساتید جزئیات اساتید
معصومه کار دوست

معصومه کار دوستاستاد زبان انگلیسی

فارغ التحصیل رشه مترجمی زبان انگلیسی

سابقه تدریس در آموزشگاه اکسفورد

فارغ التحصیل در اموزشگاه بیان

مدرس مجتمع دیباگران به مدت 3 سال