در حال بارگیری ...

مدیریت و بازاریابی

خانه خدمات جزئیات خدمات

مدیریت و بازاریابی

مدیریت بازاریابی و پیشبرد ها و استراتژی های فروش عوامل بسیار مهمی هستند که برای هر کسب و کاری به آنها نیاز داریم و عدم آگاهی در رابطه با آنها نتایج مطلوبی را پدید نخواهد آورد. 

مدیریت بازاریابی و پیشبرد ها و استراتژی های فروش عوامل بسیار مهمی هستند که برای هر کسب و کاری به آنها نیاز داریم و عدم آگاهی در رابطه با آنها نتایج مطلوبی را پدید نخواهد آورد. 

فرآیند مدیریت بازاریابی کلیه عملیات های ایده یابی، تحقیقات بازار، تحقیق و توسعه، طراحی استراتژی تولید محصول، استراتژی قیمت گذاری، استراتژی پیشبرد فروش، استراتژی توزیع، فرآیند تولید محصول و ..... را شامل شده