در حال بارگیری ...

پشتیبانی کارشناسان

خانه خدمات جزئیات خدمات

پشتیبانی کارشناسان

دیباگران مفتخر است که در طول دو دهه فعالیت آموزشی، در کنار پرورش نیروهای جوان و ماهر برای معرفی به بازار کار، سرویس ها و خدمات آموزشی خود را به سازمان های متعددی هم ارایه کرده است که این رقم تا به امروز از مرز 600 مشتری سازمانی فراتر رفته است.

دیباگران  همواره تلاش کرده است در پی تعامل نزدیک با سازمان ها ضمن بررسی دقیق نیازهای سازمانی، نقشه آموزشی ویژه ای را برای هر سازمان ارائه کند.