در حال بارگیری ...

asp.net
2,990,000 تومان

asp.net

مدت زمان دوره : 100 ساعت

آموزش برنامه نویسی php
2,480,000 تومان

آموزش برنامه نویسی php

مدت زمان دوره : 60 ساعت

آموزش برنامه نویسی php

بیشتر بخوانید
civil 3d
700,000 تومان

civil 3d

Microsoft Project
1,550,000 تومان

Microsoft Project

مدت زمان دوره : 45 ساعت

Microsoft Project

بیشتر بخوانید
Adobe Premiere
1,730,000 تومان

Adobe Premiere

Adobe Premiere

نام استاد: رضا آخوند زاده

بیشتر بخوانید
mtcna
1,050,000 تومان

mtcna

مدت زمان دوره : 26ساعت

آموزش حسابداری پیمانکاری
380,000 تومان

آموزش حسابداری پیمانکاری

مدت زمان دوره : 20 ساعت

آموزش حسابداری پیمانکاری

بیشتر بخوانید
آموزش حسابداری ویژه بازار کار
0 تومان

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

بیشتر بخوانید
 حسابداری مالیاتی و اظهارنامه مالیاتی
180,000 تومان

حسابداری مالیاتی و اظهارنامه مالیاتی

مدت زمان دوره : 60 ساعت

حسابداری مالیاتی و اظهارنامه مالیاتی

بیشتر بخوانید
دوره تهیه صورتهای مالی اساسی
480,000 تومان

دوره تهیه صورتهای مالی اساسی

مدت زمان دوره : 30 ساعت

دوره تهیه صورتهای مالی اساسی

بیشتر بخوانید