در حال بارگیری ...

علوم مالی و مدیریت

دیباگران پیشرودر آموزش

بیشتر
اجرا و گویندگی
2,980,000,000 تومان

اجرا و گویندگی

مدت زمان دوره : 2 ماه

اجرا و گویندگی

نام استاد: مجید عرب

بیشتر بخوانید
آموزش برنامه نویسی php
2,480,000 تومان

آموزش برنامه نویسی php

مدت زمان دوره : 60 ساعت

آموزش برنامه نویسی php

نام استاد:سید بهرام سیادتی

بیشتر بخوانید
Microsoft Project
1,550,000 تومان

Microsoft Project

مدت زمان دوره : 45 ساعت

Microsoft Project

بیشتر بخوانید
mtcna
1,050,000 تومان

mtcna

مدت زمان دوره : 26ساعت

english time 6 b
280,000 تومان

english time 6 b

مدت زمان دوره : 24 ساعت

english time 6 b

نام استاد : الهام رستمی

بیشتر بخوانید
MAGIC TIME1a
280,000 تومان

MAGIC TIME1a

مدت زمان دوره : 24 ساعت

MAGIC TIME1a

نام استاد فرشته رضایی

بیشتر بخوانید
intro c
352,000 تومان

intro c

مدت زمان دوره : 24 ساعت

intro c

نام استاد: بهدخت رضازاده

بیشتر بخوانید
 english time4b
280,000 تومان

english time4b

مدت زمان دوره : 24 ساعت

english time4b

نام استاد: معصومه کاردوست

بیشتر بخوانید
english time 5
280,000 تومان

english time 5

مدت زمان دوره : 24 ساعت

english time 5

نام استاد: مریم صادقی

بیشتر بخوانید
کلیات طراحی هندسی راه و آشنایی با نرم افزار CSDP

کلیات طراحی هندسی راه و آشنایی با نرم افزار CSDP

کلیات طراحی هندسی راه و آشنایی با نرم افزار CSDP

بیشتر بخوانید