در حال بارگیری ...

علوم مالی و مدیریت

دیباگران پیشرودر آموزش

بیشتر
تندخوانی
0 تومان

تندخوانی

تندخوانی

بیشتر بخوانید
صداسازی
0 تومان

صداسازی

دوره هوش کلامی
0 تومان

دوره هوش کلامی

دوره هوش کلامی

بیشتر بخوانید
کارگاه شهامت
0 تومان

کارگاه شهامت

کارگاه شهامت

بیشتر بخوانید
کارگاه ترس از سخنرانی
0 تومان

کارگاه ترس از سخنرانی

کارگاه ترس از سخنرانی

بیشتر بخوانید
آموزش سخنرانی مقدماتی
0 تومان

آموزش سخنرانی مقدماتی

آموزش سخنرانی مقدماتی

بیشتر بخوانید
کلیات طراحی هندسی راه و آشنایی با نرم افزار CSDP
0 تومان

کلیات طراحی هندسی راه و آشنایی با نرم افزار CSDP

کلیات طراحی هندسی راه و آشنایی با نرم افزار CSDP

بیشتر بخوانید
آموزش نرم افزار Solid Works
0 تومان

آموزش نرم افزار Solid Works

آموزش نرم افزار Solid Works

بیشتر بخوانید
آموزش نرم افزار DIALUX
0 تومان

آموزش نرم افزار DIALUX

آموزش نرم افزار DIALUX

بیشتر بخوانید
آموزش حسابداری پیمانکاری
380,000 تومان

آموزش حسابداری پیمانکاری

مدت زمان دوره : 20 ساعت

آموزش حسابداری پیمانکاری

بیشتر بخوانید