در حال بارگیری ...

علوم مالی و مدیریت

دیباگران پیشرودر آموزش

بیشتر
فن بیان و سخنوری
350,000 تومان

فن بیان و سخنوری

مدت زمان دوره : 1 ماه

فن بیان و سخنوری

نام استاد: آقای یونسی

بیشتر بخوانید
asp.net
2,990,000 تومان

asp.net

مدت زمان دوره : 100 ساعت

civil 3d
700,000 تومان

civil 3d

Adobe Premiere
1,730,000 تومان

Adobe Premiere

Adobe Premiere

نام استاد: رضا آخوند زاده

بیشتر بخوانید
english time 6 a
280,000 تومان

english time 6 a

مدت زمان دوره : 24 ساعت

english time 6 a

نام استاد: محدثه قنبری

بیشتر بخوانید
ٍENGLISH TIME 1a
280,000 تومان

ٍENGLISH TIME 1a

مدت زمان دوره : 24 ساعت

ٍENGLISH TIME 1a

نام استاد : فرشته رضایی

بیشتر بخوانید
MAGIC TIME1b
280,000 تومان

MAGIC TIME1b

مدت زمان دوره : 24 ساعت

MAGIC TIME1b

نام استاد: زینب احمدی

بیشتر بخوانید
english time 3
280,000 تومان

english time 3

مدت زمان دوره : 24 ساعت

english time 3

نام استاد: معصومه کاردوست

بیشتر بخوانید
آموزش حسابداری پیمانکاری
380,000 تومان

آموزش حسابداری پیمانکاری

مدت زمان دوره : 20 ساعت

آموزش حسابداری پیمانکاری

بیشتر بخوانید
 حسابداری مالیاتی و اظهارنامه مالیاتی
180,000 تومان

حسابداری مالیاتی و اظهارنامه مالیاتی

مدت زمان دوره : 60 ساعت

حسابداری مالیاتی و اظهارنامه مالیاتی

بیشتر بخوانید