در حال بارگیری ...

علوم مالی و مدیریت

دیباگران پیشرودر آموزش

بیشتر
آموزش شطرنج
150,000 تومان

آموزش شطرنج

مدت زمان دوره : 24 ساعت

آموزش شطرنج

نام استاد: خانم دوانلو

بیشتر بخوانید
آموزش نقاشی کودکان
150,000 تومان

آموزش نقاشی کودکان

مدت زمان دوره : 24 ساعت

آموزش نقاشی کودکان

نام استاد: خانم صباغی

بیشتر بخوانید
ICDL نوجوانان
550,000 تومان

ICDL نوجوانان

ICDL نوجوانان

نام استاد: خانم سلیمی

بیشتر بخوانید
مبانی ویندوز کودک و نوجوان
200,000 تومان

مبانی ویندوز کودک و نوجوان

مدت زمان دوره : 24 ساعت

مبانی ویندوز کودک و نوجوان

نام استاد: خانم سلیمی

بیشتر بخوانید
فتوشاپ کودک و نوجوان پیشرفته
250,000 تومان

فتوشاپ کودک و نوجوان پیشرفته

مدت زمان دوره : 30 ساعت

فتوشاپ کودک و نوجوان پیشرفته

نام استاد: کیمیا مرادی نژاد

بیشتر بخوانید
رباتیک مقدماتی
200,000 تومان

رباتیک مقدماتی

مدت زمان دوره : 24 ساعت

رباتیک مقدماتی

نام استاد: خانم علی نیا

بیشتر بخوانید
فن بیان
200,000 تومان

فن بیان

مدت زمان دوره : 24 ساعت

فن بیان

نام استاد: خانم باقری

بیشتر بخوانید