در حال بارگیری ...

علوم مالی و مدیریت

دیباگران پیشرودر آموزش

بیشتر
asp.net
2,990,000 تومان

asp.net

مدت زمان دوره : 100 ساعت

آموزش برنامه نویسی php
2,480,000 تومان

آموزش برنامه نویسی php

مدت زمان دوره : 60 ساعت

آموزش برنامه نویسی php

نام استاد:سید بهرام سیادتی

بیشتر بخوانید
Adobe Premiere
1,730,000 تومان

Adobe Premiere

Adobe Premiere

نام استاد: رضا آخوند زاده

بیشتر بخوانید
mtcna
1,050,000 تومان

mtcna

مدت زمان دوره : 26ساعت

آموزش برنامه نویسی پیشرفته با پایتون
1,500,000 تومان

آموزش برنامه نویسی پیشرفته با پایتون

مدت زمان دوره : ۴۵ ساعت

آموزش برنامه نویسی پیشرفته با پایتون

نام استاد: محمد حسین فرحی

بیشتر بخوانید
آموزش CCNA 200-301
1,700,000 تومان

آموزش CCNA 200-301

مدت زمان دوره : 75 ساعت

آموزش CCNA 200-301

بیشتر بخوانید
آموزش LPIC II
1,000,000 تومان

آموزش LPIC II

مدت زمان دوره : 36ساعت

آموزش LPIC II

بیشتر بخوانید
آموزش CCNP Route
1,800,000 تومان

آموزش CCNP Route

مدت زمان دوره : 60ساعت

آموزش CCNP Route

بیشتر بخوانید
آموزش Installing and Configuring Windows 10
1,000,000 تومان

آموزش Installing and Configuring Windows 10

مدت زمان دوره : 42ساعت

آموزش Installing and Configuring Windows 10

بیشتر بخوانید
آموزش MCSA Pack 2016
5,500,000 تومان

آموزش MCSA Pack 2016

مدت زمان دوره : 230ساعت

آموزش MCSA Pack 2016

بیشتر بخوانید