در حال بارگیری ...

علوم مالی و مدیریت

دیباگران پیشرودر آموزش

بیشتر
آموزش برنامه نویسی پیشرفته با پایتون
1,500,000 تومان

آموزش برنامه نویسی پیشرفته با پایتون

مدت زمان دوره : ۴۵ ساعت

آموزش برنامه نویسی پیشرفته با پایتون

بیشتر بخوانید
آموزش CCNA 200-301
1,700,000 تومان

آموزش CCNA 200-301

مدت زمان دوره : 75 ساعت

آموزش CCNA 200-301

بیشتر بخوانید
آموزش LPIC II
750,000 تومان

آموزش LPIC II

مدت زمان دوره : 36ساعت

آموزش LPIC II

بیشتر بخوانید
آموزش CCNP Route
1,800,000 تومان

آموزش CCNP Route

مدت زمان دوره : 60ساعت

آموزش CCNP Route

بیشتر بخوانید
آموزش Installing and Configuring Windows 10
800,000 تومان

آموزش Installing and Configuring Windows 10

مدت زمان دوره : 42ساعت

آموزش Installing and Configuring Windows 10

بیشتر بخوانید
آموزش MCSA Pack 2016
460,000 تومان

آموزش MCSA Pack 2016

مدت زمان دوره : 230ساعت

آموزش MCSA Pack 2016

بیشتر بخوانید
Identity with Windows Server 2016
132,000 تومان

Identity with Windows Server 2016

مدت زمان دوره : 54ساعت

Identity with Windows Server 2016

نام استاد:

بیشتر بخوانید
آموزش SQL Server
720,000 تومان

آموزش SQL Server

مدت زمان دوره : 32 ساعت

آموزش SQL Server

نام استاد: جواد ورداسبی

بیشتر بخوانید
آموزش +Network
580,000 تومان

آموزش +Network

مدت زمان دوره : 30 ساعت

آموزش +Network

نام استاد: مهندس انصاری

بیشتر بخوانید
آموزش دهیاران استان مازندران
12,750 تومان

آموزش دهیاران استان مازندران

مدت زمان دوره : 30 ساعت

آموزش دهیاران استان مازندران

نام استاد: آقای

بیشتر بخوانید