در حال بارگیری ...

علوم مالی و مدیریت

دیباگران پیشرودر آموزش

بیشتر
Microsoft Project
1,550,000 تومان

Microsoft Project

مدت زمان دوره : 45 ساعت

Microsoft Project

بیشتر بخوانید
کلیات طراحی هندسی راه و آشنایی با نرم افزار CSDP

کلیات طراحی هندسی راه و آشنایی با نرم افزار CSDP

کلیات طراحی هندسی راه و آشنایی با نرم افزار CSDP

بیشتر بخوانید
آموزش نرم افزار Solid Works
1,250,000 تومان

آموزش نرم افزار Solid Works

آموزش نرم افزار Solid Works

بیشتر بخوانید
آموزش نرم افزار DIALUX

آموزش نرم افزار DIALUX

آموزش نرم افزار DIALUX

بیشتر بخوانید
طراحی تاسیسات میکانیکی ساختمان
8,000,000 تومان

طراحی تاسیسات میکانیکی ساختمان

مدت زمان دوره : 36 ساعت

طراحی تاسیسات میکانیکی ساختمان

نام استاد: محمدرضا قدیری

بیشتر بخوانید
آموزش نرم افزار ABAQUSEمقدماتی وپیشرفته
1,300,000 تومان

آموزش نرم افزار ABAQUSEمقدماتی وپیشرفته

مدت زمان دوره : 45 ساعت

آموزش نرم افزار ABAQUSEمقدماتی وپیشرفته

نام استاد: حاجی نژاد

بیشتر بخوانید
طراحی میکانیکی به کمک  CATIA
1,300,000 تومان

طراحی میکانیکی به کمک CATIA

مدت زمان دوره : 50 ساعت

طراحی میکانیکی به کمک CATIA

بیشتر بخوانید