در حال بارگیری ...

تندخوانی
0 تومان

تندخوانی

تندخوانی

بیشتر بخوانید
صداسازی
0 تومان

صداسازی

دوره هوش کلامی
0 تومان

دوره هوش کلامی

دوره هوش کلامی

بیشتر بخوانید
کارگاه شهامت
0 تومان

کارگاه شهامت

کارگاه شهامت

بیشتر بخوانید
کارگاه ترس از سخنرانی
0 تومان

کارگاه ترس از سخنرانی

کارگاه ترس از سخنرانی

بیشتر بخوانید
آموزش سخنرانی مقدماتی
0 تومان

آموزش سخنرانی مقدماتی

آموزش سخنرانی مقدماتی

بیشتر بخوانید
آموزش روش های کنترل خشم
920,000 تومان

آموزش روش های کنترل خشم

مدت زمان دوره : ۱۰ ساعت

آموزش روش های کنترل خشم

بیشتر بخوانید
فن بیان
250,000 تومان

فن بیان

مدت زمان دوره : 24 ساعت

فن بیان

نام استاد: خانم باقری

بیشتر بخوانید