در حال بارگیری ...

به صورت آنلاین مدرس دوره استاد نباتیان interchange 2/a برگزاری جلسه اول

خانه مطالب گروه اصلی جزئیات مطلب

دسته بندی

به صورت آنلاین مدرس دوره استاد نباتیان interchange 2/a برگزاری جلسه اول

به صورت آنلاین مدرس دوره استاد نباتیان interchange 2/a برگزاری جلسه اول

 interchange 2/a شروع شد!!!!!

به نقل از روابط عمومی دیباگران :دوره جدید آموزش زبان interchange 2/a به صورت غیر حضوری وآنلاین در روز شنبه 1399/10/27 راس ساعت  5:30شروع گردید

درج نظر