در حال بارگیری ...

50% از دانش پذیران وارد بازار کار شدند

خانه خدمات جزئیات خدمات

50% از دانش پذیران وارد بازار کار شدند

 پرورش جوانانی که صرفاً بدون توجه به آینده شغلی مطالبی را به‌صورت تئوری یاد گرفته

 پرورش جوانانی که صرفاً بدون توجه به آینده شغلی مطالبی را به‌صورت تئوری یاد گرفته و هیچ تجربه کاری ندارند و بعد از دریافت مدرک، با بازار کاری مواجه می‌شوند که دیگر مثل سابق به مدرک آن‌ها توجهی ندارد و بیشتر به مهارت آن‌ها توجه می‌کند. شاید این موضوع تلخ باشد امااین‌یک واقعیت است و باید آن را قبول کنیم. رشد بی‌رویه دانشجویان دکترا که در دانشگاه‌ها مشغول هستند و عدم برنامه‌ریزی برای جذب این گروه و بلااستفاده ماندن این نیروهای بالقوه کاری نیز مشکل اساسی دیگری است که هیچ برنامه و سازوکاری برای آن وجود ندارد و فقط بر اساس یکی از ویژگی‌های نامناسب ما که همان چشم‌وهم‌چشمی و تبعیت است،