در حال بارگیری ...

علوم مالی و مدیریت

دیباگران پیشرودر آموزش

بیشتر
کلیات طراحی هندسی راه و آشنایی با نرم افزار CSDP
0 تومان

کلیات طراحی هندسی راه و آشنایی با نرم افزار CSDP

کلیات طراحی هندسی راه و آشنایی با نرم افزار CSDP

بیشتر بخوانید
آموزش نرم افزار Solid Works
0 تومان

آموزش نرم افزار Solid Works

آموزش نرم افزار Solid Works

بیشتر بخوانید
آموزش نرم افزار DIALUX
0 تومان

آموزش نرم افزار DIALUX

آموزش نرم افزار DIALUX

بیشتر بخوانید
طراحی تاسیسات میکانیکی ساختمان
8,000,000 تومان

طراحی تاسیسات میکانیکی ساختمان

مدت زمان دوره : 36 ساعت

طراحی تاسیسات میکانیکی ساختمان

نام استاد: محمدرضا قدیری

بیشتر بخوانید
آموزش نرم افزار ABAQUSEمقدماتی وپیشرفته
3,100,000 تومان

آموزش نرم افزار ABAQUSEمقدماتی وپیشرفته

مدت زمان دوره : 45 ساعت

آموزش نرم افزار ABAQUSEمقدماتی وپیشرفته

نام استاد: حاجی نژاد

بیشتر بخوانید
طراحی میکانیکی به کمک  CATIA
700,000 تومان

طراحی میکانیکی به کمک CATIA

مدت زمان دوره : 50 ساعت

طراحی میکانیکی به کمک CATIA

بیشتر بخوانید