برگزاری کلاس نوجوانان

یک سال قبل

برگزاری کلاس های مهارت های تابستانه در مجتمع فنی دیباگران

فن بیان- کامپیوتر- رباتیک- شطرنج- خوشنویسی و.....

برگزاری کلاس نوجوانان