برگزاری کلاس نوجوانان

4 ماه قبل

برگزاری کلاس های مهارت های تابستانه در مجتمع فنی دیباگران

فن بیان- کامپیوتر- رباتیک- شطرنج- خوشنویسی و.....

برگزاری کلاس نوجوانان