بازدید ریاست محترم آموزش منطقه ویژه امیر آباد از مجتمع فنی دیباگران

3 ماه قبل

بازدید ریاست محترم آموزش منطقه ویژه امیر آباد از مجتمع فنی دیباگران و امکانات مجتمع و مدرسه دیباگران
مجتمع فنی دیباگران همواره در حوزه آموزش کارکنان دولت پیشرو بوده و همواره از برترین اساتید کشوری در این زمینه بهره می گیرد.

بازدید ریاست محترم آموزش منطقه ویژه امیر آباد از مجتمع فنی دیباگران