فرصت های شغلی در شرکت سافت سیستم کیش (تیم یار)

2 سال قبل

فرصت های شغلی
🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸
شرکت سافت سیستم کیش (تیم یار)در راستای تکمیل کادر فنی خود به نیرو با شرایط و مشخصات زیر نیازمند است:
-  برنامه نویس ارشد C++
-  برنامه نویس C++
-  برنامه نویس وب
-  برنامه نویس موبایل
-  طراح وب
-  کارشناس شبکه
خواهشمند است رزومه خود را به آدرس ذیل ارسال نمایید
 

فرصت های شغلی در شرکت سافت سیستم کیش (تیم یار)