فرصت های شغلی در شرکت سافت سیستم کیش (تیم یار)

یک سال قبل

فرصت های شغلی
🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸
شرکت سافت سیستم کیش (تیم یار)در راستای تکمیل کادر فنی خود به نیرو با شرایط و مشخصات زیر نیازمند است:
-  برنامه نویس ارشد C++
-  برنامه نویس C++
-  برنامه نویس وب
-  برنامه نویس موبایل
-  طراح وب
-  کارشناس شبکه
خواهشمند است رزومه خود را به آدرس ذیل ارسال نمایید
jobs@teamyar.com
https://telegram.me/MFT_alborz

فرصت های شغلی در شرکت سافت سیستم کیش (تیم یار)