جذب کار آموز کامپیوتر

9 ماه قبل

در مجتمع فنی دیباگران بنا داریم نیرو های خبره و کار آزموده تحویل جامعه دهیم لذا کار آموزان متقاضی جهت تنظیم قرار ملاقات با شماره تماس 01133204527 الی 31 تماس بگیرید.

 

جذب کار آموز کامپیوتر