تجهیرات

با توجه به اینکه IT همواره علمی در حال پیشرفت می باشد از همین روی

مجتمع فنی دیباگران همواره در زمینه تکنولوژی جز محدود مراکز به روز از نظر تجهیزات سخت افزاری بوده است این امر را می توان با دارا بودن بیش از 120 سیستم کامپیوتری مجهز شده به پردازنده های گرافیکی به روز صحه گذاشت.