فرصت های شغلی موسسه فنی و آموزشی دیباگران

 • جذب کار آموز کامپیوتر

  جذب کار آموز کامپیوتر

  در مجتمع فنی دیباگران بنا داریم نیرو های خبره و کار آزموده تحویل جامعه دهیم


 • جذب کارآموز در شرکت فنی آموزشی دیباگران

  جذب کارآموز در شرکت فنی آموزشی دیباگران

  جذب کارآموز  در شرکت فنی آموزشی دیباگران