فرصت های شغلی موسسه فنی و آموزشی دیباگران

 • فرصت های شغلی در شرکت سافت سیستم کیش (تیم یار)

  فرصت های شغلی در شرکت سافت سیستم کیش (تیم یار)

  فرصت های شغلی
  🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸
  شرکت سافت سیستم کیش (تیم یار)در راستای تکمیل کادر فنی خود به نیرو با شرایط و مشخصات زیر نیازمند است:
   


 • جذب کارآموز در شرکت فنی آموزشی دیباگران

  جذب کارآموز در شرکت فنی آموزشی دیباگران

  جذب کارآموز  در شرکت فنی آموزشی دیباگران