درباره ما

تاریخچه

 

 

 

بیانیه مآموریت :


مجتمع فنی دیباگران توسط گروهی متشکل از کارشناسان ارشد و متخصصان مهندسی اطلاعات و نرم افزار تاسیس گردید.این سازمان در راستای نگرش به توسعه همه جانبه کشور بر اساس اصول دانایی محوری، رسالت خویش را بر مبنای پاسخگویی به نیاز های روز افزون و اجتناب ناپذیر جامعه در حوزه های انفورماتی  (اطاع رسانی) و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات ،در حوزه آموزش ،پژوهش و مشاوره های عمومی و تخصصی به طیف عظیم ، مخاطبان خود در بخشهای دولتی  و غیر دولتی ، سازمان ها ، موسسات  ، صنایع ، شرکت ها و عموم متقاضیان آزاد شاغل یا جویای شغل در سطوح منطقه ای و ملی قرار داده است  .

 

 

چشم انداز :


مهمترین هدف این سازمان در جهت تحقق ماموریت خویش ، توسعه و ارتقاء بینش انفورماتیکی جامعه از طریق ارائه دوره های آموزشی تخصصی و حرفه ای ، ارائه سخت افزار  و نرم افزار های متناسب با نیازهای واقعی مخاطبان و تازه های فناوری اطاعات و ارتباطات می باشد.