فناوری اطلاعات IT

برای سهولت در دسترسی دانشجویان دیباگران به زمانبندی کلاس های موسسه اقدام به ایجاد تقویم آموزشی کردیم.

ترم تعداد ساعت شهریه تاریخ شروع ثبت نام
ترم یک مهندسی شبکه MCSA 30 1500000 1395/09/01 ثبت نام